Noordse winterjuffer
Sympecma paedisca
Winterjuffers zijn onze langstlevende juffers. Ze komen uit de larve aan het einde van de zomer, overwinteren en gaan in mei ten gronde. Dat betekent dat ze ongeveer 10 maanden oud kunnen worden. Alle andere juffers bereiken de leeftijd van ten hoogste 5 maanden. In tegenstelling tot hun voorwinterse levensfase zijn ze nu rustiger. Dat brengt me op het idee, dat hun levenstaak volbracht is en dat ze nu gewoon wachten op de man met de zeis.

1/200 sec. | F : 5,6 | 140mm.
20 mei 2010 | Weerribben (Ov.)
Lengte: 36 - 39mm.
larve
|
imago
|
copula
|
Waterjuffers
1 / 7