Hoornaarvlinder
Sesia apiformis
Hoornaarvlinder, vrouwtje, pas uit de pop
Wesp- of glasvlinders hebben doorzichtige vleugels. Tijdens de evolutie zijn de ondoorzichtige vleugels verloren gegaan, maar bij de pas uitgekomen dieren is nog goed te zien, dat er wel degelijk schubben op hebben gezeten. Die schubben gaan verloren tijdens de eerste vluchten.
Immers, het fenotype is de reïncarnatie van het genotype.

1/100 sec. | F : 5,6 | 140mm.
7 juni 2011 | Groningen
Spanwijdte: 35 - 40mm.


Vliegtijd: Half mei tot half augustus.
De mannetjes vliegen tussen 8 en 11 uur.
ei
|
rups
|
pop
|
imago
|
copula
|
Alle wespvlinders
1 / 14