Kleine weerschijnvlinder
Apatura ilia
Adembenemend, dit beest. Met genoegen stel ik vast, dat we op het juiste moment naar de Belgische Ardennen gekomen zijn: de vlinders zien er vers uit. Daarmee bedoel ik, dat ze nog maar kort geleden uit de pop te voorschijn gekomen zijn.
De rupsen van deze soort leven vooral op ratel- en zwarte populier. De soort overwintert als rups, die in mei of juni van het volgende jaar verpopt. Er is maar één generatie. Een enkele keer worden in oktober nog vlinders aangetroffen. Dat bewijst dat er soms een tweede generatie wordt voortgebracht. Natuurlijk zijn meerdere generaties per jaar voor de vlinder voordelig. Het betekent immers, dat er meer nakomelingen geboren worden. De lange ontwikkelingstijd is een factor die een snelle voortplanting in de weg staat.

1/500 sec. | F : 5,6 | 90mm.
29 juni 2005 | Ardennen (Be.)
Spanwijdte: 66 - 74mm.
ei
|
rups
|
pop
|
imago
|
copula
|
Aurelia's
1 / 7