Kleine vos

Metamorfose, van rups naar pop

De rupsen van kleine vossen hangen zich aan de achterpoten op, als ze gaan verpoppen. Ik noem dergelijke poppen meestal 'pendelpoppen', omdat ze me aan een prachtig hangertje doen denken. Deze rups is bezig zijn huid achterwaarts te bewegen, richting achterpoten dus. Hij doet dit door peristaltische bewegingen. De huid bij de kop komt zo onder spanning te staan en zal dadelijk openbarsten.
Insectenhuiden bestaan uit chitine, een dode stof. Het dier voelt hier dus niets van!
Ontpopping: Kleine vos
     Alle metamorfoses
1 / 15