Grote keizerlibel

Metamorfose, uitsluipen

Deze larve is net uit het water gekropen voor zijn gedaanteverwisseling. Libellen doen dat in één keer, zonder tussenfase.
Van waterdier naar luchtacrobaat. Door de huid schemert al het volwassen dier.
     Alle metamorfoses
1 / 19