Beekrombout
Gompus vulgatissimus
Deze libel komt ook in ons land voor. Zoals de naam al zegt, kun je hem in de buurt van beken en rivieren vinden. Als het water maar niet te hard stroomt en er een zandige bodem is. Opvallend bij deze soort is de korte vliegtijd. Na drie maanden zijn alle rombouten weer verdwenen. Als ze verschijnen, d.w.z. uitsluipen, dan doen ze dat massaal. Helaas heb ik op deze plek maar één exemplaar kunnen ontdekken. Het was mooi geweest ook een vrouwtje op de kiek te kunnen zetten.

1/1000 sec. | F : 5,6 | 140mm.
26 juni 2010 | Eleftheropolis (Gr.)
Lengte: 45 - 50mm.
larve
|
imago
|
copula
|
Libellen
1 / 3
>