Vroege glazenmaker
Aeshna isosceles
Een vrijwel effen gekleurde bruine libel met mooie groene ogen. Op het tweede achterlijfssegment (S2) hebben beide sexen een gele driehoek. Aan de zijkant van de thorax bevinden zich twee lichte strepen. Duidelijk kleiner dan de bruine glazenmaker. Mist ook diens gekleurde vleugels en blauwe of gele vlekken op het achterlijf. Dankzij een onbekende particulier, die wat krabbenscheer in een sloot heeft 'gedumpt' vliegt deze mooie libel in de stad Groningen. Deze soort geeft de voorkeur aan een hoge oeverbegroeiing en ondergedoken waterplanten.

1/800 sec. | F : 4,5 | 420mm.
1 juli 2009 | Groningen
Lengte: 62 - 66mm.
larve
|
imago
|
copula
|
Libellen
1 / 2