Grote keizerlibel
Anax imperator
De keizerlibellen vormen een kleine groep van zeer grote libellen. In de vlucht zijn ze gemakkelijk te herkennen aan het iets neerwaarts gebogen achterlijf. De mannetjes lijken onophoudelijk te patrouilleren boven open water. De thorax is niet gebandeerd en dat onderscheidt ze van de andere grote Aeshniden (Glazenmakers en glassnijders).

1/640 sec. | F : 5,0 | 80mm.
17 juni 2006 | Peizermade (Dr.)
Lengte: 66 - 84mm.
larve
|
imago
|
copula
|
Libellen
1 / 9